» Certified Coaches

Sanjay Mehraul
+91-8130026282
mehrolsanjay@gmail.com
Shikher Gupta
+91-9873974181
shikhergupta@gmail.com
Chetan Sharma
+91-9899126254
csharma87@gmail.com
Manish Kumar
+91-8802222997
manishmma@gmail.com
Pawan Kumar
+91-9654449771
pawankumarmma@gmail.com
Abhishek Bisht
+91-9717172515
abhishek.mma@gmail.com
Vaibhav Bisht
+91-8506853535
vaibhavbisht1@gmail.com
Rantej singh
+91-9711159304
rantej.singh@gmail.com
Vinod chauhan
+91-9871142059
indiakarateka@gmail.com
Rohit Rose
+91-9871620692
rohitrose88@gmail.com
Anamika Singh Kalsi
+91-7838282994
anamikasinghkalsi@hotmail.com
Mohan Kumar
+91-9818034017
Rahul Bhasin
+91-8130559081 / 9354719517
sanshinkan1@gmail.com, senseirahul.sanshinkan@gmail.com
Sanjay Kumar Mehto
+91-9999268499
sanjaygolden5@gmail.com
Dhiraj Mundel
+91-8587897457
Namrata Mundel
+91-8587897457
Vikas Rawat
+91-9540808812
Vikas Anuragi (Chandu)
+91-9582199104